รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดข้อมูลโครงการ


  • - เจ้าของโครงการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ทุนจดทะเบียน 26,295,658,054 บาท ชำระเเล้ว 17,374,401,054 บาท กรรมการ นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ เเละนายซุยพาง กาญจนพาสน์
  • - ชื่อโครงการ ดับเบิ้ล เลค คอนโดมิเนียม เฟส 2 ลักษณะอาคารแบบพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีห้องพักอาศัย จำนวน 298 ยูนิต และร้านค้าจำนวน 2 ยูนิต ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 19796 เลขที่ดิน 113 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 81.90 ตร.ว. ที่ดินเเละอาคารชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน
  • - โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/2388 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ก่อสร้างเเล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และได้จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
  • - พื้นที่ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่จอดรถ 100% ระบบ CCTV / Key Card และบริการรถรับ-ส่ง ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
  • - ภาพโครงการทั้งหมดเป็นภาพจำลอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า